CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy hoach - kế hoạch
Dự án đầu tư
ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đóng góp
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin cần biết
DHD
Văn bản Hội đồng nhân dân huyện
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
01/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Chư Pưh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Chư Pưh, nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
05/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện Chư Pưh 2018
06/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối năm 2017
07/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về việc điều chính, bổ sung nhiệm vụ chi 06 tháng cuối năm 2017
08/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toàn thu-chi ngân sách 2016
09/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2018
51/TB-HĐND 11/07/2017 Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3,HĐND tỉnh và  sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện
02/NQ-HĐND 27/06/2017 Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ HĐND huyện Chư Pưh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
37/TB-HĐND 23/06/2017 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV
39/GTrT-HĐND 23/06/2017 Giấy triệu tập kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
30/KH-HĐND 30/05/2017 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh; trước và sau kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
25/TB-HĐND 19/05/2017 Thông báo kết luận của Đc Chủ tịch HĐND huyện về nội dung chuẩn bị, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 
03/QĐ-HĐND 16/01/2017 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên thường trực HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
153/TB-HĐND 25/12/2016 Kế hoạch Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lần thứ 2 HĐND tỉnh và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện
152/TB-HĐND 23/12/2016 Thông báo: Kết quả kỳ hợp thứ 3 HĐND huyện
31/NQ-HĐND 22/12/2016 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017
32/NQ-HĐND 22/12/2016 Nghị quyết thông qua dự toán thu chi ngân sách năm 2017
33/NQ-HĐND 22/12/2016 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT_XH và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2017
34/NQ-HĐND 22/12/2016 Thông qua định mức phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán năm 2017
37/NQ-HĐND 22/12/2016 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
136/TB-HĐND 16/11/2016 Thông báo của Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị chuẩn bị Nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
93/TB-HĐND 28/10/2015 Thống báo kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc củ tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh và kỳ họp lần thứ 14, 15 HĐND huyện nhiệm kỳ 2011- 2016
92/TB-HĐND 28/10/2015 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên tịch ngày 23/10/2015 về việc chuẩn bị  chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 14( Bất thường) và kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp cuối năm 2015) HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
62/KH-HĐND 22/08/2014 Kế hoạch khảo sát theo ý kiến cử tri của Thường trực HĐND huyện
54BC-HĐND 29/07/2014 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2014, chương trình công sáu tháng cuối năm 2014
55/TB-HĐND 29/07/2014 Thông báo kế hoach phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh và sau kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện
53/TB-HĐND 25/07/2014 Kết quả kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/2014/NQ-HĐND 23/07/2014 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2014
01/2014/NQ-HĐND 23/07/2014 Nghị quyết  về phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách 2013
03/2014/NQ-HĐND 23/07/2014 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm 2014
02/NQ-HĐND 23/07/2014 Nghị quyết về việc hủy bỏ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện khóa VIII
48/BC-HĐND 21/07/2014 Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng tư vấn thế trên địa bàn huyện
52/BC-HĐND 21/07/2014 Báo cáo kết quả giám sát trên lĩnh vực Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014
02/TB-MTTQ 15/07/2014 TB của MTTQVN về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2014 và ý kiến, kiến nghị, đề xuất của MTTQ VN huyện
Xem Thông báo
45/BC-HĐND 11/07/2014 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của chử tri trược kỳ họp thứ mươi một, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
259/BC-VKS 09/07/2014 Báo cáo của Viện trưởng VKSND tại kỳ họp thứ 11 HĐND khóa VIII huyện nhiệm kỳ 2011 -2016
36/TB-HĐND 29/05/2014 Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Liên tịch ngày 26/5/2014 về việc chuẩn bị chương trình, nội dung cho kỳ họp thứ mươi một, HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016
10/BC-HĐND 25/02/2014 xem báo cáo
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị sau kỳ họp thứ X, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về HĐND - UBND huyện Chư Pưh
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Đức Ngọc - Chánh Văn phòng.
Địa chỉ: Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai. Điện thoại: 0593.850009- Fax: ubndchupuh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 39/GP-TTĐT ngày 14/03/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai