Trang chủ > Văn bản > HĐND huyện > Kỳ họp thứ V nhiệm kỳ 2016-2021 > Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của UBND huy