Trang chủ > Văn bản > UBND huyện > Lấy ý kiến tham gia về đề nghị tỉnh xét công nhận, công bố xã IaLe đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Công văn: Lấy ý kiến tham gia về đề nghị tỉnh xét công nhận, công bố xã IaLe đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Số hiệu: 481/UBND-NL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: UBND huyện Người ký: Nguyễn Minh Tứ
Ngày ban hành: