CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy hoach - kế hoạch
Dự án đầu tư
ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đóng góp
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin cần biết
DHD
 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản Trung Ương

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
163/2016/NĐ-CP 21/12/2017 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước
40/2017/TT-BTC 20/06/2017 Thông tư quy định chế độ công tác phí, hội nghị
30/NQ-CP 07/03/2017 Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 02/2017
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Sửa đổi bổ sung một số Nghị định thi hành Luật Đất đai
140/2016/NĐ-CP 11/12/2016 Lệ phí trước bạ
45/2016/QĐ-TTg 11/12/2016 Quyết định về việc trả tiếp nhận hồ sơ, kết quả qua bưu điện công ích
99/2016/NĐ-CP 11/12/2016 Quản lý và sử dụng con dấu
135/2016/NĐ-CP 11/12/2016 quy chế làm việc của chính phủ
139/2016/NĐ-CP 11/12/2016 Quy định về lệ phí môn bài
NQ 27/2016/QH14 11/12/2016 Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2017
50/2016/QĐ-TTg 08/12/2016 Xác định tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS và miền núi
103/NQ-CP 05/12/2016 Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 11 của chính phủ
15/CT-TTg 22/05/2012 Về việc tăng cường văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
39/2012/NĐ-CP 27/04/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010chur Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều về thi đua, khen thưởng
34/2012/NĐ-CP 15/04/2012 Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
08/CĐ-BNN 05/03/2012 Công điện khẩn về việc phòng cháy, chửa cháy rừng
73/2011/QĐ-TTg 28/12/2011 Quyết định về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và trình bày văn bản hành chính
1441/QĐ-TTg 06/10/2008 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về HĐND - UBND huyện Chư Pưh
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Đức Ngọc - Chánh Văn phòng.
Địa chỉ: Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai. Điện thoại: 0593.850009- Fax: ubndchupuh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 39/GP-TTĐT ngày 14/03/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai