CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy hoach - kế hoạch
Dự án đầu tư
ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đóng góp
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin cần biết
DHD


Tài liệu

Số TT Tài liệu hướng dẫn rà soát thủ tục hành chính
I Tên Biểu mẫu
01 Biểu mẫu thống kê Thủ tục hành chính
02 Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
03 Biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai
04 Biểu mẫu rà soát yêu cầu điều kiện
05 Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
06 Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai
07 Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát yêu cầu điều kiện
II Biểu mẫu thực hành
01 Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
02 Biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai
03 Biểu mẫu rà soát yêu cầu điều kiện
04 Bài tập thực hành điền biểu mẫu
05 Biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính
III Hưỡng dẫn điền biểu mẫu
01 Ví dụ biểu mẫu thống kê
02 Ví dụ mẫu đơn tờ khai
03 Ví dụ điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính phương án 1
04 Ví dụ điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính phương án 2
05 Ví dụ điền biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai phương án 1
06 Ví dụ điền biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai phương án 2
   


Tài liệu

Số TT Tài liệu tham khảo các kỳ họp HĐND
I Kỳ họp thứ 10
01 Nghị quyết KTXH 2014
02 NQ ChiTieu KT-XH ,DMDauTuXDCB2014
03  
04  
05  
06  
07    
II kỳ họp thứ 11
01 Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế trên địa bàn huyện
02 Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014
03 Báo cáo của Viện trưởng VKSND tại Kỳ họp thứ 9 HĐND khóa VIII huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016
04 Báo cáo tình hình thực hiện công tác 06 tháng đầu năm  Phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2014
05 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2014, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014
06 Báo cáo công tác xét xử 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2014 Tại kỳ họp thứ XI Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh, nhiệm kỳ 2011 - 2016
07 Báo cáo công tác phòng, choongs tham những 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
08 Tờ trình về việc xin diều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi 6 tháng năm 2014
09 Tờ trình về việc bãi bỏ nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện khóa VIII về việc thông qua chỉ tiêu bố trí thêm hợp đồng ngoài biên chế năm 2014
10 Báo cáo về việc Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2013
11 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
II Kỳ họp thứ 14- 15
1 Thống báo kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc củ tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh và kỳ họp lần thứ 14, 15 HĐND huyện nhiệm kỳ 2011- 2016
2 Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên tịch ngày 23/10/2015 về việc chuẩn bị  chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 14( Bất thường) và kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp cuối năm 2015) HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016


 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về HĐND - UBND huyện Chư Pưh
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Đức Ngọc - Chánh Văn phòng.
Địa chỉ: Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai. Điện thoại: 0593.850009- Fax: ubndchupuh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 39/GP-TTĐT ngày 14/03/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai