Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Chư Pưh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Chư Pưh

Sáng nay (01/6/2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyên Chư Pưh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Chủ trì buổi làm việc: đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.

 
image1.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Sở Ngành
 

Theo báo cáo của huyện về tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ 2015-2020: giá trị sản xuất tăng bình quân 9,19%, đạt 99,24% so với Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt cuối năm 2018 là 23.707 ha, tổng sản lượng lương thực 23.748,08 tấn, giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích là 83,94 triệu đồng/ha. Đẩy mạnh Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2017 có 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 5.462 Giấy. Tổng mức đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 905,83 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư xây dựng trong 03 năm là 237,15 tỷ đồng với 218 công trình. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đã có sự đổi mới, hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đảng viên, gắn với xây dựng thôn, làng có chi ủy, đến nay có 34/80 chi bộ thôn, làng có chi ủy.
 


image2-(1).jpg

Quang cảnh buổi làm việc
 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, nhìn chung các kết luận của Tỉnh ủy được triển khai khẩn trương, kịp thời. Biểu dương công tác giảm nghèo của huyện trong năm 2017 đã giảm 8,57%; xây dựng nông thôn mới đạt 3 xã, có 04 xã đã đạt 12 tiêu chí trở lên, khu trung tâm hành chính có sự đổi thay ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế, xã hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo; quy hoạch và quản lý vùng nguồn liệu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, phấn đấu không còn hoặc hạn chế tình trạng chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu. Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch thị trấn Nhơn Hòa mang tính hiện đại trong tương lai. Quản lý quy hoạch chặt chẽ, không để phá vỡ quy hoạch trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân công trình xây dựng cơ bản, tìm mọi biện pháp, giải pháp để tiếp cận, kêu gọi nhà đầu tư trên địa bàn của huyện để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

 

Ksor Bun

 
 

Quay lại