Hội nghị HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 31/5/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị bàn nội dung, chương trình chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do đồng chí Vũ Văn Hường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

y.jpg
Bí thư Huyện ủy Huỳnh Minh Thuận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Hội nghị đã thống nhất thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 6 của HĐND trong 03 ngày, từ ngày 24/7/2018 đến hết ngày 26/7/2018 tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện. Về nội dung kỳ họp, HĐND sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua Nghị quyết kỳ họp. Để chuẩn bị tốt nội dung cho Kỳ họp thứ 6, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và yêu cầu, để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả.  
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt công tác giám sát, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; thực hiện tốt công khai, minh bạch công tác giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện.
 
Ksor Bun

Quay lại