Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện

Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện

Sáng ngày 31/5/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn kiểm tra. Tham dự buổi kiểm tra có Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

ch.jpg
Toàn cảnh buổi kiểm tra 
 
Theo Báo cáo của UBND huyện tại buổi kiểm tra,việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hằng năm đúng quy định. Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, liên tục, đa chiều, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. UBND huyện đã triển khai và thực hiện tốt việc phân cấp quản lý đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên; đảm bảo vai trò quản lý chỉ đạo tạo ra sự chủ động, linh hoạt và kịp thời trong giải quyết công việc. UBND huyện đã thực hiện trao đổi 4.057 văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) liên thông và hệ thống thư điện tử công vụ đạt tỉ lệ 100%. Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ http://chupuh.gialai.gov.vn, chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử nhìn chung kịp thời, đầy đủ. Các mục thông tin cơ bản đáp ứng theo yêu cầu.  
 
 
Ksor Bun

Quay lại