Huyện ủy Chư Pưh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018

Huyện ủy Chư Pưh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 04 tháng 7 năm 2018, tại phòng họp Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Bá Thạch-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện, cán bộ phụ trách khối dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn.

de.jpg
Toàn cảnh Hội nghị 
 
Hội nghị đã đánh giá, 6 tháng qua khối Mặt trận và các đoàn thể đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; qua triển khai các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, cổ vũ, động viên, tạo tiền đề, động lực giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành chức năng triển khai có hiệu quả năm dân vận chính quyền, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, dự án về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phối hợp tổ chức hòa giải ở cơ sở góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo,... Nhờ đó công tác Dân vận của Đảng được nâng cao, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Thạch-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Mặt trận và các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân huyện đã triển khai tốt công tác dân vận trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần triển khai thực hiện như: Mặt trận và các đoàn thể cần đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội; Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai công tác dân vận năm 2018, qua đó triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho từng đơn vị từ nay đến hết năm 2018. Mặt trận và các đoàn thể huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện tuyên truyển, vận động việc sáp nhập các thôn, làng theo chủ trương của Đảng và nhà nước; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vận động nhân dân trồng rừng, không tham gia các hoạt động “tín dụng đen”.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Quay lại