Khai mạc lớp đào tạo chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản tại huyện Chư Pưh

Khai mạc lớp đào tạo chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản tại huyện Chư Pưh

Sáng ngày 23/7/2018, Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên: Sở Thông tin và Truyền thông cùng Trường Cao đẳng Việt Hàn (thành phố Đà Nẵng) phối hợp với UBND huyện Chư Pưh tổ chức mở lớp chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản tại huyện Chư Pưh. Có 26 học viên tham gia đào tạo là cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.


IMG_0948.JPG
Phát biểu của bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và TT
 
Phát biểu khai mạc có bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở TTTT Chứng chỉ kỹ năng chuẩn CNTT cơ bản thực hiện theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 là một tiêu chuẩn nhằm thay thế cho chứng chỉ Quốc gia A, B tin học không còn được tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ.
IMG_0950-(1).JPG
Buổi học đầu tiên của lớp đào tạo
 
Khóa học gồm 06 mô đun: Hiểu biết về CNTT cơ bản, Sử dụng máy tính cơ bản, Xử lý văn bản cơ bản, Sử dụng bảng tính cơ bản.Sử dụng trình chiếu cơ bản.Sử dụng Internet cơ bản. Với thời gian đào tạo 10 ngày (từ ngày 23/7/2017 đến hết ngày 03/8/2018). Sau khóa học với những học viên có đủ điều kiện sẽ được dự thi nhận chứng chỉ "Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản" của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
Đỗ Văn Ngọc

Quay lại