Đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ Ban tham mưu của Đảng ủy Quân sự huyện

Đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ Ban tham mưu của Đảng ủy Quân sự huyện

Thực hiện Quy định số 1385-QĐ/TU ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Chiều ngày 05/9/2019, tại phòng họp Ban chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ Ban tham mưu của Đảng ủy Quân sự huyện.
 
2.jpg
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ Ban Tham mưu
 
Qua theo dõi buổi sinh hoạt của chi bộ Ban tham mưu, đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới chi bộ cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, qua đó nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức tổ chức thực hiện của chi bộ, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên. Làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho từng đảng viên, qua đó để có cơ sở đánh giá đảng viên cuối năm; đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.                                               
                                                            Nguyễn Huệ

Quay lại