Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019

Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019

Sáng 11/9/2019, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chư Pưh tổ chức tập huấn tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019 cho 150 người là thành viên Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo huyện và các xã, thị trấn; thôn trưởng các thôn, làng trên địa bàn huyện.
 
4.jpg

Tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo năm 2019
 
Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều; Quy trình hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều năm 2019, trong đó chú trọng các bước: Xác định, lập danh sách các hộ cần rà soát và điều tra rà soát; tổng hợp và phân loại hộ; việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và có sự tham gia của người dân...Qua hội nghị tập huấn, giúp các địa phương tiến hành điều tra, rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, làm cơ sở để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo và đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân./.
                                                                  Hồng Tuyết

Quay lại