Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh tổ chức Hội nghị hướng dẫn biên tập văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh tổ chức Hội nghị hướng dẫn biên tập văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 12/9/2019, tại Hội trường 10-12, Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị trao đổi biên tập văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có Đ/c Huỳnh Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo. Tham dự Hội nghị gồm có 80 đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Các thành viên Nhóm biên tập xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí làm công tác Tổ chức - Văn phòng đảng ủy xã, thị trấn.
 

6.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy đã quán triệt một số nội dung liên quan đến các bước chuẩn bị Đại hội đảng các cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, đồng chí Lê Đình Sơn, Chánh Văn phòng Huyện ủy triển khai hướng dẫn, trao đổi công tác xây dựng biên tập báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và nhấn mạnh những điểm mới trong nội dung lồng ghép báo cáo và hướng dẫn trình bày thể thức văn bản của Đảng, hướng dẫn công tác Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                              Nguyễn Hiền


Quay lại