UBND huyện làm việc với Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao về triển khai liên kết, tiêu thụ sản phẩm cây ngô ngọt trên địa bàn huyện

UBND huyện làm việc với Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao về triển khai liên kết, tiêu thụ sản phẩm cây ngô ngọt trên địa bàn huyện

Chiều ngày 12/9/2019, tại phòng họp A-UBND huyện, đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao về triển khai liên kết, tiêu thụ sản phẩm cây ngô ngọt trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo ngành nông nhgiệp huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Đại diện Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao.


1.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc Công ty CP TPXK Đồng giao cam kết sẽ hỗ trợ 100% giống và 2,5 triệu/ha, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu mua toàn bộ sản phảm với giá từ 3.000 đồng đến 3.200 đồng/kg bắp tươi. Cây ngô ngọt là mô hình sản xuất mới trên địa bàn mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, đây là loại cây ưa nước, nên được khuyến cáo trồng tại nơi trũng, thấp như trên đất lúa hoặc diện tích có hệ thống tưới và nguồn nước dồi dào. Với giá Công ty cam kết sẽ thu mua thì 1 sào ngô ngọt, sau khi trừ chi phí cũng thu về gần 2,5-3 triệu đồng. Đây là giống ngô ngắn ngày (khoảng 3 tháng), có năng suất, chất lượng cao, ít bị nhiễm sâu bệnh.

2.jpg
Hình ảnh cây ngô ngọt
 
Nhận thấy đây là mô hình phù hợp, có thể triển khai trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã đề nghị Công ty Đồng Giao xem xét, triển khai thí điểm khoảng 5 ha đối với các diện tích đất phù hợp, vị trí thuận lợi, đất trồng ngô tốt, có hệ thống tưới tiêu chủ động trước mắt chọn triển khai mô hình điểm tại xã Ia Phang; UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đăng ký đối với các hộ có nhu cầu. Đồng chí cũng yêu cầu ngành nông nghiệp xây dựng kế hoạch để bà con nhân dân có nhu cầu tham quan mô hình đã triển khai có hiệu quả lại huyện Chư Sê.                                                                                            
                                                                                          Hoan Đinh

Quay lại