UBND huyện tiếp tục đối thoại với các hộ dân để triển khai thi công tuyến đường nội thị, thị trấn Nhơn Hòa

UBND huyện tiếp tục đối thoại với các hộ dân để triển khai thi công tuyến đường nội thị, thị trấn Nhơn Hòa

Sáng ngày 13/9/2019, tại phòng họp B-UBND huyện, đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chư Pưh đã tổ chức đối thoại với các hộ dân thống nhất mức hỗ trợ bồi thường để triển khai thi công tuyến đường nội thị, thị trấn Nhơn Hòa.

3.jpg
Toàn cảnh buổi đối thoại
 
Tuyến đường dự kiến triển khai có chiều dài 1,957 km, liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 69 hộ dân. Các hộ dân được nhà nước lập phương án hỗ trợ cây cối, tài sản, hoa màu trên đất và được vận động hiến đất để làm đường. Buổi đối thoại có gia đình ông Phạm Lưu Vũ, thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa bị ảnh hưởng 62,73 m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, ông Võ Văn Lâm, cùng trú tại thôn Hòa Tín, bị ảnh hưởng 93,6m2. Nhà nước đã tính giá trị bồi thường cao hơn giá đất thị trường tại khu vực này. Tuy nhiên, đã qua 03 lần tổ chức đối thoại với Lãnh đạo UBND huyện 02 hộ dân vẫn yêu cầu bồi thường cao hơn nên chưa đồng ý.
Việc xây dựng các tuyến đường nội thị, thị trấn Nhơn Hòa giúp việc đi lại của nhân dân thuận lợi, bộ mặt đô thị khang trang, sạch, đẹp hơn, gióp phần thuận lợi trong việc giao thương, phát triển kinh tế, xã hội. Để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc chỉnh trang lại bộ mặt đô thị, hoàn tất các tuyến đường Nội thị trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục đối thoại với các hộ dân để vận động người dân đồng thuận cao hơn nữa trong chủ trương xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.
                                                                                                Hoan Đinh

Quay lại