Tổ chức họp thông qua dự thảo Kế hoạch chọn cây trồng, vật nuôi chủ lực để định hướng, chuyển đổi trong năm 2020

Tổ chức họp thông qua dự thảo Kế hoạch chọn cây trồng, vật nuôi chủ lực để định hướng, chuyển đổi trong năm 2020

Chiều ngày 26/11/2019, tại phòng họp B, UBND huyện Chư Pưh tổ chức họp các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thông qua dự thảo Kế hoạch chọn cây trồng, vật nuôi chủ lực để định hướng, tập trung nguồn lực chuyển đổi trong năm 2020. Buổi họp do đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch UBND huyện, dự và chủ trì.

1.jpg
Toàn cảnh buổi họp
 
Xác định được cây trồng, vật nuôi chủ lực sẽ góp phần huy động mọi nguồn lực để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế từng vùng trên cơ sở đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực có khối lượng hàng hóa lớn, có độ đồng đều cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, từ đó góp phần tăng thu nhập cho nông dân, xây dựng nông thôn mới. Chính việc xác định đúng cây trồng, con nuôi chủ lực sẽ thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích của huyện.
 Chư Pưh là một huyện có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thời gian qua huyện đã tập trung phát triển ngành nông nghiệp toàn diện, trong đó sản xuất lúa chất lượng cao và chuyển đổi sang phát triển các loại cây ăn trái thay thế cho diện tích hồ tiêu nhiễm bệnh chết được xác định là hướng đi chủ lực. Trên cơ sở đó, địa phương đã đẩy mạnh việc liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi với các doanh nghiệp theo liên kết chuỗi, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nhiều mô hình mới, có sự ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bao tiêu sản phẩm: mô hình trồng dâu nuôi tằm, mô hình trồng chanh dây, mô hình sản xuất nấm,.... Đến nay nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả kinh tế bước đầu khá khả quan, về lâu dài có thể là cây trồng, vật nuôi chủ lực phát triển.
Nhằm xây dựng Kế hoạch chọn cây trồng, vật nuôi chủ lực để định hướng, tập trung nguồn lực chuyển đổi trong năm 2020 thật phù hợp với điều kiện và lợi thế của huyện, cuối buổi họp, đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch TT UBND huyện kết luận và chỉ đạo các xã, thị trấn cần điều tra và đăng ký loại cây trồng vật nuôi chủ lực cần tập trung chỉ đạo năm 2020 và những năm sau. Trên cơ sở đó Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn huyện. 
                                                                                                  Hoan Đinh

Quay lại