Huyện Chư Pưh họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện xét, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ huyện

Huyện Chư Pưh họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện xét, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ huyện

Sáng ngày 29/11/2019, tại Phòng họp A, UBND huyện Chư Pưh tổ chức họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhằm thưởng xét, xét, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ huyện. Đồng chí Lê Quang Thái, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện chủ trì buổi họp.

11.jpg
Toàn cảnh buổi họp
 
Ngày 27/8/2019, UBND huyện Chư Pưh đã có Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Chư Pưh. Nhân dịp này, huyện đã bình xét để chọn ra các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều cống hiến, đóng góp cho huyện trong 10 năm qua để biểu dương, khen thưởng. Tại buổi họp các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện đã thống nhất chọn 7 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho lãnh đạo công chức, viên chức, cán bộ cấp xã, hội nông dân tiêu biểu, tôn giáo, giáo dục để tặng Giấy khen.
Cuối buổi họp, đồng chí Lê Quang Thái, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện đã chỉ đạo phòng Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND huyện xem xét, tặng Giấy khen theo quy định.
                                                                                         Hoan Đinh

Quay lại