Họp đề nghị xét, công nhận xã Ia Dreng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Họp đề nghị xét, công nhận xã Ia Dreng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Chiều ngày 17/12/2020, tại Phòng họp A-Trụ sở HĐND-UBND huyện Chư Pưh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Chư Pưh (Mở rộng) để đề nghị xét, công nhận xã Ia Dreng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Buổi họp do đồng chí Lê Quang Thái, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì.

8.jpg
Toàn cảnh cuộc họp
 
Tham dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Chư Pưh năm 2020; Lãnh đạo UBND các xã: Ia Blứ, Ia Le, Ia Phang, Chư Don, Ia Hrú, Ia Rong, Ia Hla; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Dreng.
Tại cuộc họp Phòng Nông nghiệp-PTNT (Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện) đã báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Ia Dreng năm 2020 và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới năm 2020 của xã Ia Dreng. Đồng chí Siu Y Bé, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân xã Ia Dreng về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Dreng.
Sau đó buổi họp tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Ia Dreng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, kết quả bỏ phiếu: có 36/36 phiếu, đạt tỷ lệ 100% đồng ý đề nghị xét, công nhận xã Ia Dreng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp-PTNT chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, UBND xã Ia Dreng hoàn chỉnh hồ sơ để UBND huyện trình UBND tỉnh đề nghị xét, công nhận xã Ia Dreng đạt chuẩn NTM năm 2020.
Hoan Đinh

Quay lại