Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 25/12/2020, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Bá Thạch - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Siu H’Phiết - UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tứ - UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn.
danvan.jpg
Toàn cảnh hội nghị
Trong năm 2020, công tác dân vận luôn được Ban Dân vận Huyện ủy chú trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ban Dân vận các cấp đã chủ động trong việc tham mưu thực hiện công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng và phát huy hiệu quả, phát huy vai trò là nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, hướng về cơ sở; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở ngày càng vững mạnh. Trong năm 2020, đã làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, hòa giải thành công 47 vụ việc, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 -2020. Hội Phụ nữ với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo. Cựu chiến binh gương mẫu, đoàn thanh niên xung kích tình nguyện…góp phần phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư. Huy động đáng kể nguồn lực trong dân góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an ninh của huyện.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đó là: Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
                                                                                  Hà Chi

Quay lại