Chư Pưh cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức Hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Chư Pưh cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức Hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Sáng ngày 07.01.2021 đồng chí Huỳnh Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Thái - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi đối thoại với Nhân dân trên địa bàn huyện theo cụm liên xã được tổ chức tại xã Ia Le lần 2, theo hình thức chuyên đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ủy mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các phòng, ban liên quan.

3.jpg
Hình ảnh tại Hội nghị đối thoại tại xã Ia Le
 
Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân lần 1 về nội dung chuyên đề này. Ý kiến, kiến nghị của người dân, đại biểu tham dự buổi đối thoại về những nội dung ủy ban nhân dân huyện đã trả lời và những ý kiến, kiến nghị thời gian tới. Cuối buổi Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo giao việc cho các cơ quan, đơn vị xử lý công việc sau đối thoại
Qua các năm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân theo đơn vị hành chính xã, thị trấn. Nhưng từ 2020 đến nay, trên cơ sở Quyết định 553 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân theo chuyên đề, đó là những vấn đề nổi cộm, những vấn đề Nhân dân đề nghị giải quyết nhất trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến tham vấn của Nhân dân. Đây là cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực nhất trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và vai trò giám sát của Nhân dân; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền. Kịp thời phát hiện những hạn chế; phát huy những ưu điểm trong việc triển khai nhiệm vụ của đảng viên, việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.
Thời gian tới, Thường trực Huyện ủy sẽ tiếp tục tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề về giao thông nông thôn và hệ thống điện.
                                                                                             Tuệ Lâm

Quay lại