Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2020

Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2020

Trong năm 2020, Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giao. NHCSXH huyện đã chủ động tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, chỉ đạo quyết liệt công tác huy động vốn tại địa phương, điều hành kế hoạch tín dụng linh hoạt, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức nhận ủy thác cho vay nên hoạt động của Phòng Giao dịch huyện đạt những kết quả tích cực.

1.jpg
Quang cảnh Hội nghị
 
Tham mưu cho Trưởng ban đại diện HĐQT phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng năm 2020 cho UBND các xã, thị trấn; tổ chức giải ngân chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng; thực hiện tốt việc phân công trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Theo báo cáo, tổng dư nợ đến 31/12/2020 đạt 270.482 triệu đồng đạt 100% kế hoạch năm; Doanh số cho vay đạt 101.444 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 86.272 triệu đồng, có 15 chương trình tín dụng, với 8.187 hộ dư nợ. Nguồn vốn vay trong năm đã giúp cho 304 lượt hộ nghèo, 500 lượt hộ cận nghèo, 767 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho 312 lao động, cải tạo 1.250 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện chương trình tín dụng năm 2020. Yêu cầu NHCSXH huyện trong năm 2021 phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đảm bảo sử dụng nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích; thường xuyên theo dõi, kiện toàn các tổ vay vốn; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn; đánh giá công tác vay vốn gắn với công tác giảm nghèo; vận động nhân dân tham gia học nghề, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã; hội đoàn thể, các xã thị trấn nhận ủy thác nguồn vốn vay đảm bảo công tác thu nợ, thu lãi kế hoạch.

 
 2.jpg
Nhân dịp này, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Ban đại diện HĐQT Ngân hành chính sách xã hội huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tín dụng năm 2020. 
ĐVH

Quay lại