I. Quy trình khung Hệ QTCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (UBND huyện)
 
* Sổ tay chất lượng:  tệp MS Word | tệpdf

* Biểu mẫu một cửa: 
tệp MS Word

Phụ lục 1 - Chính sách chất lượng: tệp MS Word Tệp pdf

* Phụ lục 2 - Mục tiêu chất lượng cửa huyện Chư Pưh năm 2018:  tệp MS Word  |  tệpdf

1. Quy trình 01 - Kiểm soát tài liệu: tệp MS Word | tệpdf

2. QT 02 Kiểm soát hồ sơ:  tệp MS Word | tệpdf

3. QT 03 Đánh giá nội bộ: tệp MS Word | tệpdf

4. QT 04 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục:  tệp MS Word | tệpdf

5. QT 05 Hành động phòng ngừa: tệp MS Word | tệpdf

6. QT 06 Trao đổi thông tin nội bộ: tệp MS Word | tệpdf

7. QT 07-UBND Xem xét của lãnh đạo: tệp MS Word tệpdf

9. QT 09 - UBND Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng:  tệp MS Word | tệpdf

10. QT 10-UBND  Xu ly khiếu nại khách hàng:  tệp MS Word | tệpdf

11. QT 11-UBND Nhận biết và truy tìm nguồn gốc sản phẩm:  tệp MS Word | tệpdf

12  QT 12-UBND Tổ chức Hội nghị, hội thảo: tệp MS Word | tệpdf

II. Quy trình các phòng ban chuyên môn:
Dịch vụ công các đơn vị hành chính cấp huyện

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Đinh Thị Hoan - Phó Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 28
Tổng số lượt truy cập: 222
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png