Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tổng cộng có: 15 thủ tục
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực Công thương
2. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực Công thương
3. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế-Hạ tầng 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và hạ tầng (huyện).
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực Công thương
4. Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Phòng Kinh tế-Hạ tầng 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế (Thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực Công thương
5. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu Phòng Kinh tế-Hạ tầng Lĩnh vực Công thương
6. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực Công thương
7. Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế-Hạ tầng Lĩnh vực Công thương
8. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế-Hạ tầng
Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực Công thương
9. Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Phòng Kinh tế-Hạ tầng Lĩnh vực Công thương
10. Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Phòng Kinh tế-Hạ tầng Tổ chức, cá nhân. Lĩnh vực Công thương

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 65
Tổng số lượt truy cập: 139
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png