Trang chủ > Thủ tục hành chính công > Bộ Thủ tục cấp Huyện > 28. An toàn vệ sinh thực phẩm > Cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thẩm quyền giải quyết Phòng Y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phầm
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đ