Trang chủ > Thủ tục hành chính công > Bộ Thủ tục cấp Huyện > 1. Lĩnh vực môi trường - đất đai > 2. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

2. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực môi trường, đất đai
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện đối với các trường hợp quy định tại Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trừ các trường hợp:
- Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;                                 
- Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
- Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Bước 2: Cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phần mềm điện tử (nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết.
 Bước 3: Đại diện tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo ngày hẹn (Phiếu biên nhận) hoặc qua đường bưu điện.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h00 – 17h00 từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Thành phần hồ sơ 1. Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của Chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
2. Ba (03) bản đề án đơn giản được đóng thành quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 14a kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT và một (01) bản được ghi trên đĩa CD; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu.
* Số lượng hồ sơ:   01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cơ quan thực hiện 1. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: UBND cấp huyện.
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân     
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- BVMT-2.docx

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 2
Tổng số lượt truy cập: 2
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png