Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh UBND huyện, Phòng Dân tộc  Lĩnh vực dân tộc
2. Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Dân tộc và UBND huyện.  Lĩnh vực dân tộc
3. Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấphuyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấphuyện, các phòng ban cấp huyện liên quan và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.
Lĩnh vực dân tộc
4. Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2015 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Dân tộc cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực dân tộc
5. Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Dân tộc cấp huyện. Lĩnh vực dân tộc

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 1
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png