Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo
Default news teaser image
Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019
Thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 12/11/2018, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để giúp cán bộ, đảng viên chấp hành tốt đường lối, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng, pháp...

Default news teaser image
Thực hiện Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.
Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành tổng kết các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế; Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các phòng, ban có liên quan tham mưu Ban...

Default news teaser image
Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy
Thực hiện Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức. Ngày 18/10/2018 Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh đã ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy. Theo đó, mục đích của Quy định nhằm đánh giá cán bộ, công chức để làm...

Default news teaser image
Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ thôn, làng có chi ủy năm 2018
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 12/12/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Ngày 18/10/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ thôn, làng có chi ủy năm 2018; mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá ưu...

Default news teaser image
Ban Dân vận Huyện ủy ban hành báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan
Thực hiện Chương trình giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch phối hợp hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy và các cơ quan ký kết về thực hiện công tác dân vận. Ngày 18/10/2018, Ban Dân vận Huyện ủy ban hành báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan. Theo báo...

Default news teaser image
Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao
Thực hiện Kết luận số 159-KL/HU, ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ngày 10/10/2018, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Mục đích của kế hoạch nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong...

Default news teaser image
Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh ban hành Quy định về chuẩn mục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Huyện ủy. Ngày 16/10/2018, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành Quy định về chuẩn mục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động...

Default news teaser image
Huyện ủy Chư Pưh ban hành báo cáo việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước
Thực hiện Công văn số 2161-CV/BTCTU  ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngày 12/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã ban hành báo cáo việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước. Theo báo cáo đã nêu, hiện nay trên địa bàn huyện Chư Pưh có 18 Doanh nghiệp tư nhân, 05 Công ty...

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 5
Tháng hiện tại: 26
Năm hiện tại: 593
Tổng số lượt truy cập: 720
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png