Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo
Default news teaser image
Huyện ủy ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/3/2014 của Tỉnh ủy
Ngày 20/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/3/2014 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới. Theo báo cáo đã nêu, thực hiện Chỉ thị số 17 của Tỉnh ủy, trong 05 năm qua cấp ủy, chính quyền từ huyện...

Default news teaser image
Huyện ủy ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng
Ngày 12/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng. Theo báo cáo đánh giá, qua 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102, nhìn chung các tổ chức Hội luôn được củng cố, kiện toàn; đến nay Hội Chữ Thập đỏ huyện có 10 Hội cơ sở với 3.292 hội viên...

Default news teaser image
Huyện ủy ban hành báo cáo kết quả đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018
Ngày 13/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành báo cáo kết quả đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018. Theo báo cáo đã nêu, năm 2018 toàn huyện có 114 tập thể lãnh đạo quản lý đã tổ chức kiểm điểm (trong đó cấp huyện có 11/17 tập thể lãnh đạo quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cấp cơ sở có 24...

Default news teaser image
tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019
Ngày 11/3/2019, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019. Mục đích của Kế hoạch nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, Uỷ ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện về vị trí...

Default news teaser image
ban hành Kế hoạch học tập Nghị quyết
Ngày 05/3/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 123 -KH/HU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Mục đích của Kế hoạch nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và...

Default news teaser image
Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch “Lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện trong việc triển khai thực hiện những công việc trọng tâm trong năm 2019”
Thực hiện Chương trình làm việc năm 2019, ngày 22/02/2019. Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã ban hành Kế hoạch “Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện trong việc triển khai thực hiện những công việc trọng tâm trong năm 2019”. Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện...

Default news teaser image
Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch “Lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện trong việc triển khai thực hiện những công việc trọng tâm trong năm 2019”
Thực hiện Chương trình làm việc năm 2019, ngày 22/02/2019. Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã ban hành Kế hoạch “Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện trong việc triển khai thực hiện những công việc trọng tâm trong năm 2019”. Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện...

Default news teaser image
Huyện ủy Chư Pưh ban hành kế hoạch giám sát đối với chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Bí thư chi bộ
Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Ngày 18/02/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã ban hành kế hoạch giám sát đối với chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Bí thư...

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 29
Năm hiện tại: 62
Tổng số lượt truy cập: 829
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png