Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo
Default news teaser image
Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
Ngày 17/5/2018, Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu...

Default news teaser image
Những kết quả nổi bật sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát hiện một số mô hình tốt, cách làm hay bằng những công việc cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, điển hình cụ thể như: Đa...

Default news teaser image
Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2018
Thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 08/5/2018, Huyện ủy Chư...

Default news teaser image
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch tập huấn, cung cấp thông tin cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng quý II năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng trên địa bàn huyện. Ngày 12/4/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch số 13-KH/BTGHU về việc...

Default news teaser image
Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy Quân sự huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Chư Pưh ban hành Kế hoạch phối hợp hoạt động
Ngày 18/4/2018, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy Quân sự huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Chư Pưh ban hành Kế hoạch phối hợp hoạt động. Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chương...

Default news teaser image
Huyện Chư Pưh ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2017
Thực hiện Công văn số 802-CV/BNCTU ngày 02/4/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm...

Default news teaser image
Huyện Chư Pưh ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
Thực hiện Công văn số 1095-CV/BTCTU ngày 20/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới...

Default news teaser image
Huyện Chư Pưh ban hành báo cáo kết quả thực hiện Quy định 173-QĐ/TW ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư (khóa XI) về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
Thực hiện Công văn số 1834-CV/BTCTU ngày 21/3/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW của Ban Bí thư. Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh ban hành báo cáo cáo kết quả thực hiện Quy...

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8  >  >| 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 3
Tháng hiện tại: 34
Năm hiện tại: 212
Tổng số lượt truy cập: 339
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png