Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo
Default news teaser image
Thông báo danh sách trúng tuyển công chức cấp huyện, cấp tỉnh năm 2018
Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND danh sách trúng tuyển công chức cấp huyện, cấp tỉnh năm 2018. Trong đó có 122 thí sinh đã trúng tuyển trong 122 vị trí. Huyện Chư Pưh có 04 thí sinh trúng tuyển, cụ thể như sau:Xem toàn văn Quyết định của UBND tỉnh tại đây1. Thí sinh Nguyễn Lương Dũng; Số báo danh: 380117, sinh...

Default news teaser image
Kế hoạch kiểm tra Quy chế dân chủ năm 2019
Thực hiện chương trình công tác,  Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện đã ban hành Kế hoạch số 28 - KH/BCĐ ngày 28/3/2019 về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Mục đích nhằm thông qua việc kiểm tra giúp Ban chỉ đạo huyện đánh giá đúng thực chất việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện những...

Default news teaser image
Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư
Ngày 21/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Theo đó...

Default news teaser image
Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch số 128 – KH/HU ngày 20/3/2019 về việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Mục đích của kế hoạch là nhằm đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân, đề ra các giải pháp phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh học tập và...

Default news teaser image
Huyện ủy ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/3/2014 của Tỉnh ủy
Ngày 20/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/3/2014 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới. Theo báo cáo đã nêu, thực hiện Chỉ thị số 17 của Tỉnh ủy, trong 05 năm qua cấp ủy, chính quyền từ huyện...

Default news teaser image
Huyện ủy ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng
Ngày 12/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng. Theo báo cáo đánh giá, qua 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102, nhìn chung các tổ chức Hội luôn được củng cố, kiện toàn; đến nay Hội Chữ Thập đỏ huyện có 10 Hội cơ sở với 3.292 hội viên...

Default news teaser image
Huyện ủy ban hành báo cáo kết quả đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018
Ngày 13/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành báo cáo kết quả đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018. Theo báo cáo đã nêu, năm 2018 toàn huyện có 114 tập thể lãnh đạo quản lý đã tổ chức kiểm điểm (trong đó cấp huyện có 11/17 tập thể lãnh đạo quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cấp cơ sở có 24...

Default news teaser image
tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019
Ngày 11/3/2019, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019. Mục đích của Kế hoạch nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, Uỷ ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện về vị trí...

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Đinh Thị Hoan - Phó Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 26
Năm hiện tại: 175
Tổng số lượt truy cập: 942
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png