Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN

Ngày đăng bài: 09/10/2019
Ngày 25/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/HU để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý đảng viên. Yêu cầu của Hướng dẫn là để xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nội dung quản lý đảng viên là phải theo chế độ, thủ tục hành chính Đảng. Phương pháp kết hợp công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu và chương trình tự quản lý, rèn luyện để chi ủy kiểm tra, giám sát thực hiện. Các cấp ủy đảng, chi bộ quản lý đảng viên bằng kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng nơi công tác với tổ chức đảng nơi cư trú để quản lý tốt đảng viên. Quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng cùng tham gia quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Đồng thời, giao Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai chặt chẽ, đúng quy định công tác quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy có nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hướng dẫn này và các văn bản liên quan của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng về thủ tục kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.
 
                                                                                        Lâm An

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png