Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà s

Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Ngày đăng bài: 06/10/2019
Ngày 25/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 161-KH/HU để lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Mục đích của Kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là việc nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và công tác kết nạp đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay; trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời g