Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 22/8/2019 về việc Tổ chức Hội nghị 10 năm thực hiện Chương trì

Ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 22/8/2019 về việc Tổ chức Hội nghị 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện

Ngày đăng bài: 23/08/2019
Nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả, hiệu quả và tác động qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010­-2020 trên địa bàn huyện, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Đề xuất phương hướng, nội dung và các kiến nghị để triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025. Biểu dương, khen thưởng cho các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu (đặc biệt cá nhân là người dân có nhiều đóng góp cho Chương trình).
Việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Chương trình, các tiêu chí/chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và theo quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình MTQG. Đánh giá một cách nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan và rút ra được những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan); đảm bảo đánh giá toàn diện, chính xác, sâu sắc, hiệu quả và tránh hình thức.
Thời gian và địa điểm tổ chức: ngày 30/8/2019, địa điểm tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.
UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, xây dựng chương trình, trong đó cần tập trung tổng kết những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Trưng bày Kỷ yếu 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn sau năm 2020 đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần để đảm bảo việc tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 6
Tổng số lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png