Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ban hành báo cáo đánh giá sơ kết 01 năm triển khai thực hiện phong trào “

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ban hành báo cáo đánh giá sơ kết 01 năm triển khai thực hiện phong trào “vận động hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021”

Ngày đăng bài: 30/06/2018
Thực hiện Kế hoạch sô 129/KH-BCH ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai về việc “vận động hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021”. Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Ban Chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Ban hành báo cáo đánh giá sơ kết 01 năm triển khai thực hiện phong trào “vận động hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021”. Theo báo cáo đã nêu, mặc dù mới triển khai phong trào nhưng đã tạo được sự đồng thuận và mang lại hiệu quả thiết thực trong đông đảo bà con, góp phần nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm hàng ngày, xóa dần hủ tục lạc hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạn chế tình trạng vay nóng lãi suất cao vùng nông thôn, Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã triển khai kế hoạch “vận động hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021” đến 9/9 cơ sở hội và triển khai cụ thể đén 83/83 chi hội phụ nữ thôn, làng; đồng thời tổ chức mở 01 lớp tập huấn cho chủ tịch, phó chủ tịch và chi hội trưởng phụ nữ; phối hợp với các cơ quan, ban ngành chuyên môn hướng đã cho người dân cách thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi. Đến nay, cấp huyện đã có 08 câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5 đến 10 triệu đồng” và có 163 thành viên tham gia; cấp xã đã ra mắt 05 câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5 đến 10 triệu đồng” tại 04 xã Ia Hla, Chư Don, Ia Phang, Ia Blứ. Nhìn chung, qua 01 năm triển khai thực hiện việc thay đổi cách thực hành tiết kiệm từ những việc làm cụ thể hàng ngày của mỗi thành viên trong gia đình, từ đó giúp hộ người dân tộc thiểu số nhận thức rõ về muốn thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống cần thực hành tiết kiệm hàng ngày, tập trung nguồn vốn vào tái đầu tư trong sản xuất, tạo thu nhập từ đó vươn lên trong cuộc sống.
Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png