Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện Chư Pưh ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của

Huyện Chư Pưh ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2017

Ngày đăng bài: 16/04/2018
Thực hiện Công văn số 802-CV/BNCTU ngày 02/4/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2017. Ngày 12/4/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2017. Theo báo cáo đã nêu, sau khi có Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, khiển khai Chỉ thị cho toàn thể cán bộ chủ chốt toàn huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập định kỳ hàng năm theo trình tự được quy định của Nghị định số: 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập; thông qua đó các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã nhận thúc sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc minh bạch tài sản, thu nhập trong công tác phòng ngừa tham nhũng; tính đến 31/12/2017 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã thuộc đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản đã thực hiện đầy đủ theo quy định với 330 đồng chí, đạt 100% (trong đó có 240 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, 11 đồng chí do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); có 75/75 cơ quan, đơn vị đã thực hiện công tác kê khai tài sản.

Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 14
Năm hiện tại: 174
Tổng số lượt truy cập: 227
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png