Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện Chư Pưh ban hành báo cáo kết quả thực hiện Quy định 173-QĐ/TW ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư (k

Huyện Chư Pưh ban hành báo cáo kết quả thực hiện Quy định 173-QĐ/TW ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư (khóa XI) về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng

Ngày đăng bài: 11/04/2018
Thực hiện Công văn số 1834-CV/BTCTU ngày 21/3/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW của Ban Bí thư. Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh ban hành báo cáo cáo kết quả thực hiện Quy định 173-QĐ/TW ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư (khóa XI) về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng. Theo báo cáo đã nêu, từ khi có Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư Quy định kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt tới các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ huyện, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn quán triệt sâu rộng Quy định 173-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, bên cạnh đó tiến hành rà soát thực trạng số đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, kể các các quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp vào Đảng vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Qua đó tạo được sự thống nhất giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn kết với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết và xử lý những vấn đề vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Kết quả sau 5 năm thực hiện Quy định 173- QĐ/TW toàn Đảng bộ huyện Chư Pưh, đã kết nạp được 5 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình ở 3 tổ chức cơ sở đảng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, các đảng viên sau khi được kết nạp đã nỗ lực phấn đấu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy quy định của địa phương.
Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 42
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png