Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện Chư Pưh ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) và

Huyện Chư Pưh ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Ngày đăng bài: 16/03/2018
Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai. Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Theo báo cáo đã nêu, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Chương trình số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện; hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời định hướng, hướng dẫn, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật cũng như quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội. Qua triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Chương trình số 46 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm cho nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác văn học, nghệ thuật được nâng lên. Đồng thời Ban Thường vụ Huyên ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật; quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, tạo điều kiện quan trọng về xây dựng môi trường văn hóa và đời sống lãnh mạnh, phong phú, vì vậy các phong trào và hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được duy trì, phát triển rộng khắp, nhất là thường xuyên quan tâm xây dựng, phát triển văn nghệ quần chúng bằng việc tổ chức các hội thi liên hoan văn hóa truyền thống, liên hoan cồng chiêng, các hội thao dân tộc thiểu số, hội diễn văn nghệ quần chúng thu hút đông đảo nghệ nhân, vận động viên, diễn viên không chuyên tham gia; qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của người dân.
Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 6
Tổng số lượt truy cập: 10
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png