Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện Chư Pưh sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp

Huyện Chư Pưh sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày đăng bài: 07/06/2018
Thực hiện kế hoạch số 125-KH/BCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Theo báo cáo đã nêu, trong 5 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 25 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, nhất là quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ nhân dân đối với các cơ quan và công chức nhà nước; mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chú trọng tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ được tăng cường; đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được tăng cường và đổi mới; các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png