Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện Chư Pưh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Tru

Huyện Chư Pưh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đỗi ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày đăng bài: 23/03/2018
Thực hiện Công văn số 1065-CV/BTGTU ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai. Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh ban hành báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đỗi ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo báo cáo đã nêu, sau khi triển khai Nghị quyết cấp ủy, chính quyền, đoàn thể luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ tri thức phát triển năng lực, công hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của huyện; công tác điều động, luân chuyển cán bộ, xét tuyên công chức được thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai, phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí công tác; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ tri thức, từ năm 2010 đến năm 2017 huyện đã cử 6.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ các mặt, qua đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác; trong những năm qua đội ngũ tri thức tăng nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, hiện toàn huyện có 940 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (trong đó cơ quan hành chính có 73 người, đơn vị sự nghiệp cấp huyện có 867 người); đội ngũ trí thức của huyện luôn phát huy tốt vai trò năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, qua đó đã có những đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png