Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện ủy Chư Pưh ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ba

Huyện ủy Chư Pưh ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Ngày đăng bài: 17/08/2018
Ngày 07 tháng 8 năm 2018 Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh ban hành Hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy định số 124--QĐ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 138-KH/TU ngay 05 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mục đích, yêu cầu của Hướng dẫn nhằm quán triệt sâu rộng Quy định số 124-QĐ/TWđảm bảo sự thống nhất về nhận thức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã và nhân dân đối với Quy định này; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng trên địa bàn huyện; việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, kiên trì và thiết thực, hiệu quả; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị, lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân.
  
         Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 13
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png