Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Ngày đăng bài: 30/07/2018
Ngày 26/6/2018, Huyện ủy ban hành nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và chỉ thị sô 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khoá X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Trên cơ sở đó tập trung xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, qua đó lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Đồng thời, kiện toàn sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, đồng bộ, thống nhất bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức Đảng, có ít đảng viên; định hướng về tư tưởng chính trị, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ và đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 10
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png