Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII)

Ngày đăng bài: 10/07/2018
Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII).
          Mục đích của kế hoạch nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu và nắm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7.
          Nội dung học tập: làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong 3 Nghị quyết: (1) “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; (2) “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” (3) “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”. Các Tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của huyện. Cán bộ, đảng viên sau khi tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, viết thu hoạch tại lớp. 
         
                                                                                                Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png