Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra 714 (Bộ Chính t

Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra 714 (Bộ Chính trị) về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng bài: 15/02/2019
Thực hiện Kế hoạch số 180-KH/HU ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các nội dung chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra 714 (Bộ Chính trị) về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW). Ngày 11/02/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra 714 (Bộ Chính trị) về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả ý kiến chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra 714 (Bộ Chính trị) để phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và các nội dung liên quan. Qua đó, yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực Huyện  ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai các nội dung tại Kế hoạch này theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; khi triển khai thực hiện phải được chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; tạo sự thay đổi về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW.
                                                          Nguyễn Huệ

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 4
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png