Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện ủy Chư Pưh ban hành kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại h

Huyện ủy Chư Pưh ban hành kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ngày đăng bài: 02/12/2018
Thực hiện Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU, ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngày 30/11/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã ban hành kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo; tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
         Nguyễn Huệ

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 10
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png