Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Ngành Tư pháp Chư Pưh: phát động phong trào thi đua lập thành tích kỉ niệm 10 năm ngày thành lập huy

Ngành Tư pháp Chư Pưh: phát động phong trào thi đua lập thành tích kỉ niệm 10 năm ngày thành lập huyện

Ngày đăng bài: 25/11/2019
Hiện nay, cán bộ, công chức ngành tư pháp trên địa bàn huyện gồm có 23 đồng chí, trong đó công tác tại Phòng Tư pháp là 05 đồng chí, ở cấp xã là 18 đồng chí. Với chức năng là tham mưu UBND cấp huyện, xã thực hiện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác hộ tịch, chứng thực…Mặc dù là một huyện nghèo, mới được chia tách còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức ngành tư pháp trên toàn huyện đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2019.
Để triển khai phong trào thi đua trong toàn ngành để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, Phòng Tư pháp đã đổi mới sự chỉ đạo, điều hành chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra, bám sát và hướng mọi hoạt động về cơ sở, có sự phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ tư pháp. Trong đó, nổi bật là việc phát động và triển khai thực hiện những quy định về những chuẩn mực đạo đức của công chức ngành tư pháp với nội dung “5 với 5 phải” gắn với việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch tại các xã, thị trấn. Công tác này được thực hiện thường xuyên hằng quý, thông qua kết quả hoạt động của từng địa phương để đánh giá, bình xét và công nhận đơn vị dẫn đầu hằng quý. Qua công tác triển khai, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đã về đích sớm từ tháng 10/2019 đối với các kế hoạch đã đề ra, và đạt được một số kết quả đó là:
Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, các thủ tục hành chính được rà soát công khai kịp thời; thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được rút gắn trước thời gian quy định của TTHC; Công tác văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng lên, đã tiến hành rà soát 66 VBQPPL và công bố VBQPPL hết hiệu lực theo quy định, xây dựng 02 VBQPPL, kiến nghị xử lý 02 VBQPPL; Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính được tăng cường, hoạt động khảo sát tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra thực hiện thường xuyên qua đó đã kịp thời kiến nghị 03 văn bản với 07 nội dung đến UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong quản lý nhà nước của mình và khắc phục các sai sót đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xác định là nhiệm vụ trong tâm của ngành, với vai trò nòng cốt công chức ngành tư pháp đã tham mưu đổi mới nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như: tăng cường biên soạn cung cấp tài liệu pháp luật, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống facebook…đã tổ chức Biên soạn 12 đề cương, 10 bản tin pháp luật, 02 tờ gấp pháp luật nhân bản 21.428; Tiếp nhận và cấp phát 7.850 sổ tay, tờ gấp pháp luật các loại để cấp phát phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn. Phối hợp với các ngành tổ chức 566 hội nghị, buổi tuyên truyền với 74.135 người tham dự; tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh không dây trên chuyên mục “Pháp luật và đời sống” được 41 chương trình với 48,2 giờ phát sóng. Công tác hòa giải cơ sở được chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, nên công tác này đã phát huy vai trò trong việc xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần giảm thiểu tình trạng đơn thư vượt cấp; đã tiếp nhận...tỉ lệ hòa giải thành...Công tác hộ tịch đã có nhiều chuyển biến tích cực, các sự kiện đăng ký hộ tịch của nhân dân cơ bản được thực hiện kịp thời và đúng quy định của pháp luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và thực hiện tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước. Đã tiến hành tiếp nhận và đăng ký…thực hiện bổ sung ngày, tháng sinh cho người dân còn thiếu được tiến hành đồng bộ đã tiếp nhận và giải quyết...trường hợp; công tác số hóa sổ hộ tịch theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp được ngành triển khai rộng khắp từ huyện đến xã, đã tiến hành rà soát xong các sổ hộ tịch lưu trữ cần số hóa từ năm 1992 đến nay và đang thực hiện việc tạo lập các file dữ liệu Excel chứa dữ liệu hộ tịch. Công tác chứng thực đã dần đi vào nề nếp đáp ứng nhu cầu của các tổ chức cá nhân, đã tiếp nhận và giải quyết…việc, không có hồ sơ trể hạn. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được tăng cường nhằm “đo lường” kết quả tổ chức và bảo đảm thi hành các quy định của Hiến pháp và pháp luật tại địa phương, trong thời gian qua ngành tư pháp đã tích cực tham mưu triển khai, trong đó đã đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ; ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân ở địa phương; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật trên địa bàn; đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn...
Từ những kết quả đạt được như trên, tin tưởng rằng trong thời gian tới ngành tư pháp với sự quyết tâm đoàn kết, tiếp tục tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và cơ quan chuyên môn cấp trên để phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong toàn ngành, sẽ hoàn thành tốt, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.
 
                                                                                                        Lê Minh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 3
Tổng số lượt truy cập: 11
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png