Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Ngày 22/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh đã ban hành kế hoạch số 102/KH-UBND về việc điều tra,

Ngày 22/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh đã ban hành kế hoạch số 102/KH-UBND về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2019

Ngày đăng bài: 23/08/2019
Thực hiện Kế hoạch số 1743/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2019. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2019; Mục đích là xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đến thời điểm cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2020 và các năm tiếp theo. Yêu cầu việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đến thời điểm cuối năm 2019 được thực hiện tại tất cả các hộ dân cư trên địa bàn huyện, phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, có sự tham gia của các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng, bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân.
Phương pháp thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. Điều tra viên trực tiếp đến hộ gia đình để thu thập thông tin. Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện theo Điều 6, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH và Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 cua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc điều tra, rà soát hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH và vận dụng quỵ trình điều tra, rà soát tại Điều 6, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH để triển khai.
Thời điểm tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019 được thực hiện từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
Trước ngày 15/10/2019, UBND các xã, thị trấn báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Phòng Lao động - TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND huyện;
Trước ngày 05/11/2019, UBND các xã, thị trấn báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình về Phòng Lao động - TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND huyện;
Trước ngày 05/12/2019, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả số liệu hộ có mức sống trung bình về Phòng Lao động - TB&XH để tổng hợp, trình UBND huyện phê duyệt hộ có mức sống trung bình trước ngày 10/12/2019.
Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện hệ thống biểu mẫu báo cáo và tham mưu UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, trước ngày 10/11/2019.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 9
Tổng số lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png