Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Ngày đăng bài: 09/08/2019
Ngày 08/8/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, những kết quả đạt đuợc, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009­2019, đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong những năm tới. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tố chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Từ đó, cổ vũ động viên các địa phương, các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 gắn với các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Việc khen thưởng phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, thi đua Quyết thắng và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.
Nội dung tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại địa phương; Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nên quôc phòng toàn dân, trọng tâm là những quan diêm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh được thể hiện trong văn kiện Đại hội lần thứ X, XI, XII; Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành; Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Kết quả xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã; Công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương vững mạnh, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng trong các cơ quan, tố chức, đối với công dân; Việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh; Xây dựng tiềm lực kinh tế và tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với khu vực phòng thủ; Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, đoàn thể, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân tại địa phương; Việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội quốc phòng toàn dân hàng năm; hiệu quả, mức độ lan tỏa, tác động từ việc tổ chức Ngày hội quốc phòng toàn dân đối với công chức, viên chức và nhân dân địa phương; Thực hiện nhiệm vụ khác về quốc phòng theo quy định của pháp luật và cấp có thấm quyền giao.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 10
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png