Trang chủ > Chuyên mục > Tài liệu về ngân sách huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
25/QĐ-UBND 06/03/2019 QĐ Về việc phân bổ bổ sung dự toán chi năm 2019 đơn vị: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện
25/QĐ-UBND 06/03/2019 QĐ Về việc phân bổ bổ sung dự toán chi năm 2019 đơn vị: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện
23/QĐ-UBND 05/03/2019 QĐ Về việc phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 Đơn vị : Phòng Y tế huyện Chư Pưh
22/QĐ-UBND 05/03/2019 QĐ Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2018 Đơn vị: Văn phòng Huyện ủy huyện
21/QĐ-UBND 05/03/2019 QĐ Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2018 Đơn vị: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
20/QĐ-UBND 26/02/2019 QĐ Về việc điều chỉnh giảm nhiệm vụ chi của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, đồng thời điều chỉnh tăng nhiệm vụ chi cho Hội đồng BTHT - GPMB huyện
19/QĐ-UBND 18/02/2019 Về việc thông báo danh mục và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Pưh
18/QĐ-UBND 18/02/2019 Về việc phân bổ dự toán chi Ngân sách huyện năm 2019 cho đơn vị UBND xã Ia Phang
17/QĐ-UBND 14/02/2019 về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2019 đơn vị Phòng Tài nguyên Môi trường
16/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc bổ sung kinh phí năm 2019: UBND các xã, thị trấn

|<<1 2 3>>|