Trang chủ > Chuyên mục > Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng > ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III Nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III Nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 12/05/2020
Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức vào 2 ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2020. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ III (2020 - 2025).
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy - UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; Đảng ủy - Ban chỉ huy và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT huyện đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành cơ bản toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 
          Thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Huyện ủy - UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phối hợp nắm tình hình, kịp thời đề xuất xử lý tốt các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đạt 100% kế hoạch; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; đăng ký quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị, sắp xếp vào đơn vị DBĐV đạt 100% biên chế, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 90,09%; xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,34% so với dân số; kết nạp 113 đảng viên trong DQTV, DBĐV tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 22,13% (vượt 1,13% so với nghị quyết), chi bộ có chi ủy đạt 88,88% (tăng 06 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ). Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ 9/9 xã, thị trấn, đạt khá, an toàn tuyệt đối. Công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm hậu cần kỹ thuật đạt kết quả khá tốt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận rõ đối tượng, đối tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; Đẩy mạnh công tác dân vận, vận động quần chúng, thực hiện có hiệu quả chủ trương “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “LLVT tham gia xây dựng nông thôn mới” được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao; hoàn thành cơ bản giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ được nâng lên; sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa ĐUQS huyện với Đảng ủy xã, thị trấn về nhiệm vụ QP - QSĐP chặt chẽ, hiệu quả đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra.
Tuy vậy, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế đã nêu cụ thể trong báo cáo chính trị. Trong đó các khuyết điểm cơ bản đó là: Công tác nắm, dự báo tình hình có lúc còn chậm; chất lượng huấn luyện, độ tin cậy của lực lượng dân quân có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật chuyển biến chưa vững chắc; năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng có mặt còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra; công tác phối hợp kết nạp đảng viên trong dân quân, DBĐV có năm chưa đạt chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên trong DBĐV và thôn đội trưởng còn thấp.
Đạt được những thành tích trên là bởi trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và LLVT huyện luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa ĐUQS huyện với Đảng ủy các xã, thị trấn, các ban ngành đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Đảng uỷ, người chỉ huy luôn quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ QP, QSĐP; nắm vững chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ sát với tình hình của địa phương. Tích cực bám sát cơ sở cùng với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao. Hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có sự đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Quân sự huyện tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao năng lực tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, thế trận lòng dân vững chắc. Đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ TSVM, lực lượng vũ trang huyện VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, sẵn sàng ứng phó, xử lý tốt các tình huống không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
Để đại hội Đảng bộ thành công thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội, Đảng bộ Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự. Việc xây dựng đề án nhân sự  thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể . Lựa chọn cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới.
Một số chỉ tiêu chủ yếu mà Đảng bộ đề ra cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là:
Tập trung xây dựng các tiềm lực trong KVPT, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc, phối hợp giữ vững ANCT, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn; xây dựng trên 70% xã, thị trấn vững mạnh về QP, AN. Diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ 9/9 xã, thị trấn đạt loại khá trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối; xây dựng trung tâm huấn luyện cấp huyện; xây dựng nhà kho quản lý vật chất, trang bị cho Đại đội dự bị động viên làm nhiệm vụ khẩn cấp của huyện; xây dựng, sửa chữa từ 1- 2 nhà làm việc phòng trực của Ban CHQS xã, thị trấn. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu. Tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng theo quy định, phấn đấu có trên 70% công dân nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1, loại 2, tạo nguồn trên 10%, trong giao quân có đảng viên, trình độ cao đẳng, đại học; bảo đảm cân đối tỷ lệ giao quân giữa  người kinh và người dân tộc thiểu số; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Xây dựng lực lượng DQTV đạt tỷ lệ theo quy định, tỷ lệ đảng viên đạt trên 24%; 100% chi bộ quân sự có chi ủy; 100% cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn được đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở;  100% cán bộ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật; không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, công tác, an toàn trong tham gia giao thông.          Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung và trồng rừng khu vực thao trường, phấn đấu đưa vào ăn thêm cho bộ đội đạt 3.500 đồng/người/ngày, quân số khỏe đạt trên 99,2%; đơn vị đạt tiêu chuẩn chính quy - xanh - sạch - đẹp, nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để bị lấn chiếm. Bảo đảm tốt vũ khí, trang bị, kỹ thuật cho mọi hoạt động của LLVT huyện.
Đại hội xác định triển khai thực hiện có hiệu quả 03 đột phá
- Đột phá về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
- Đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.
- Đột phá về tăng cường đoàn kết, dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ.
Nhiệm kỳ 2020-2025 vừa có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh, của Huyện uỷ, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân các dân tộc huyện nhà; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực quyết tâm cao, nhất định Đảng bộ và cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ III đề ra./.
                                                                           Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 23
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png