Trang chủ > Chuyên mục > Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng > Đảng bộ xã Ia Dreng hướng tới Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Ia Dreng hướng tới Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 16/06/2020
Xã Ia Dreng là xã vùng III, nằm ở phía Bắc huyện Chư Pưh cách trung tâm huyện 7,5 km. Với diện tích tự nhiên 2.281,75 ha, xã có 06 thôn, làng với 1.520 hộ 7.337 khẩu, trong đó hộ dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 65,1% dân số toàn xã. Đảng bộ xã Ia Dreng có 11 chi bộ trực thuộc gồm 6 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học và 01 chi bộ Quân sự. Tổng số đảng viên trên toàn xã tính đến 4/2020 là 119 đảng viên, trong đó: Chính thức: 107 đồng chí, đảng viên dự bị: 12 đồng chí.

7.jpg
Đại hội Đảng bộ xã Ia Dreng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức vào ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trên địa bàn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã Ia Dreng giai đoạn 2020-2025, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.
Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh giai đoạn 2020-2025; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ xã khoá V; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015- 2020), trong bối cảnh tình hình của xã phải đối mặt với những khó khăn thách thức như thời tiết, dịch bệnh, giá cả tiêu dùng và vật tư tăng cao, giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp, các vấn đề thiên tai, môi trường, biến đổi khí hậu. Các thế lực thù địch vẫn tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đã làm cho tình hình an ninh chính trị luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội diễn biến khó lường. Song với những thuận lợi cơ bản, những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ trước, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các phòng ban, ban ngành của huyện, cùng với sự đoàn kết của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc xã Ia Dreng đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV đề ra:
Kinh tế đạt được những kết quả quan trọng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới
Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,77 triệu đồng/người/năm (tăng 10,77 triệu đồng/người so với năm 2015). Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 1.796,8 ha (tăng 45,9 ha so với năm 2015); lương thực bình quân đầu người 201 kg (đạt so Nghị quyết đề ra). Công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã được quan tâm chỉ đạo. Đến nay xã đã đạt được 15/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2020 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Thu ngân sách trên địa bàn xã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên nên hàng năm đạt 111% so với Nghị quyết. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ.
Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng và tăng cường. Năm 2019 trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ và trường Mẫu giáo Bình Minh được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học Mẫu giáo đạt 95%; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt 99,5%. Công tác phổ cập giáo dục được triển khai đồng bộ 100% các cấp học được phổ cập giáo dục mức độ 2. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt; công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, các hoạt động xã hội và công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng. Cuối năm 2019 hộ nghèo xã còn 102 hộ, chiếm tỷ lệ 6.71%; hộ cận nghèo 280 hộ, chiếm tỷ lệ 18,42%. Giao quân hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đã đi vào ổn định, công tác đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả, các vấn đề bức xúc xã hội từng bước được giải quyết, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, tỉnh và của huyện được triển khai nghiêm túc. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động được chú trọng. Công tác đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở đảng theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện kết quả xếp loại tổ chức đảng qua các năm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng.
Hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân đã có chuyển biến tích cực. Phối hợp tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, kịp thời lắng nghe và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm.
Đội ngũ cán bộ, công chức từ xã đến thôn từng bước được trẻ hóa, có kiến thức và năng lực công tác; chất lượng cán bộ nâng cao, tạo được chuyển biến quan trọng trong việc thể chế hoá các Nghị quyết, chủ trương của Đảng trong quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế ‘‘một cửa’’, ‘‘một cửa liên thông”, giải quyết hồ sơ hành chính được triển khai theo tiêu chuẩn ISO, 100% thủ tục hành chính được niêm yết đúng quy định, 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng thời hạn.
Phong trào hành động cách mạng của quần chúng được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Triển khai có hiệu quả quy định 217, 218 của Bộ Chính trị. Công tác phát triển tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức được chú trọng và đạt kết quả. Tỷ lệ tập hợp của Hội phụ nữ là 70%, Hội cựu chiến binh 85%, Hội nông dân 75%, Đoàn thanh niên 67%.
 Nguyên nhân đạt được
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện; sự đoàn kết, phối hợp, đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần IV, huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Luôn phát huy sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, các ban, ngành trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân các dân tộc trong xã để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là xây dựng Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy, tạo được sự thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị.
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 158 – KH/HU, ngày 06/9/2019 của huyện ủy Chư Pưh về triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IV trình Đại hội khóa V; Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo triển khai tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã Ia Dreng đã nghỉ hưu. Đã chỉ đạo Mặt trận, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền đồng thời chỉ đạo hệ thống chính trị thôn, làng vận động nhân dân treo cờ, băng rôn Chào mừng Đại hội. Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ xã tiến tới đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết nhân dân đồng tình với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mong muốn xã Ia Dreng ngày càng phát triển và bền vững.
  Để đại hội Đảng bộ bầu được cấp ủy bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội, Đảng ủy xã đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự. Việc xây dựng đề án nhân sự  thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể . Lựa chọn cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới.
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Ia Dreng lần thứ V và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian qua, toàn ngành, toàn dân trên địa bàn xã Ia Dreng triển khai nhiều chương trình thi đua trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, các phong trào này đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ và nhân dân.
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025
Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã, tạo đà phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; chú trọng nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; tạo sự đồng thuận, khát vọng vươn lên trong nhân dân; Nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tiếp tục xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.
 Một số chỉ tiêu chủ yếu
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng 7,99%. Thu nhập bình quân đầu người:  50,31 triệu đồng. 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng 1 - 2 mô hình nông hội. Xây dựng 1 - 2 Hợp tác xã. 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. 03 trường đạt chuẩn quốc gia. 100% thôn, làng đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 <7%. Số Chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm: 20%. Bình quân hàng năm kết nạp mới: 10%. Tỷ lệ tham gia vào các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh 85%, Hội Liên hiệp phụ nữ 70%, Hội Nông dân 82%, Hội Liên hiệp thanh niên 68%.
  Để đạt được các chỉ tiêu trên, Đảng bộ xã Ia Dreng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ; Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo phương châm xuống thôn, làng, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, giải quyết những vấn đề bức xúc và kịp thời cho dân.
Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh, điều kiện của địa phương gắng với xây dựng, phát triển Nông hội, Hợp tác xã, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp; nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa có quy mô lớn, nhất là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; phát triển các ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động và có định hướng từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động dịch vụ. Xây dựng kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đề ra kế hoạch, chương trình, mục tiêu phù hợp để xay dung xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để khai thác nguồn thu, tăng thu ngân sách trên địa bàn xã.
Tăng cường đầu tư, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chủ động phát hiện và phòng, chống kịp thời các loại dịch bệnh, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm; chú trọng công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đảm bảo tốt các chính sách y tế.
Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm huy động nguồn lực từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia xây dựng và phát triển văn hóa. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.
Chú trọng công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn nhằm khơi dây ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững. Triển khai đồng bộ, kịp thời các chế độ của Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công. Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền về lao động, việc làm trên địa bàn.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn liền với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động phục hồi tổ chức Fulro, “Tin lành Đêga”, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự; triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ khi mới phát sinh không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp theo đúng quy định của pháp luật.
Đại hội Đảng bộ xã Ia Dreng lần thứ V là Đại hội Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong xã quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ xã đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
                                                                                                                                                         
Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 17
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png