Trang chủ > Chuyên mục > Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng > Chi bộ Trung tâm Y tế huyện hướng tới Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Trung tâm Y tế huyện hướng tới Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng bài: 12/05/2020
Chi bộ Trung tâm Y tế hiện tại có 13 đảng viên, trong đó 10 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị. Chi bộ Trung tâm Y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực y tế, tham mưu cho UBND huyện và Sở Y tế  trên lĩnh vực công tác khám, thu dung điều trị, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tập thể Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ I đề ra.

2.jpg
Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào ngày 12/5/2020 . Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, từng đảng viên trong chi bộ đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao đã góp phần cho tập thể chi bộ, tập thể từng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình.
Về công tác khám chữa bệnh: Cơ bản đáp ứng được công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. Trong 05 năm tổng số lượt khám tuyến huyện là: 161.692 lượt khám; tuyến xã: 145.054 lượt khám. Tổng số bệnh nhân điều trị nội  trú là 14.104 lượt. Kết quả khám, chữa bệnh hàng năm đều tăng, các chỉ tiêu như tổng số lượt khám bệnh, bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng: Trong nhiệm kỳ tình hình dịch bệnh ổn định, cán bộ y tế dự phòng thường xuyên giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở để kịp thời xử lý khi dịch bệnh xảy ra, không để lây lan ra cộng đồng. Ban y tế dự phòng kết hợp với trạm y tế các xã, thị trấn, các đoàn thể  tiến hành vệ sinh ngoại cảnh, tuyên truyền hướng dẫn cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue cho nhân dân và phun hóa chất diệt muỗi, vì thế ngăn chặn kịp thời bệnh sốt xuất huyết, không cho lây lan trên diện rộng.
Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được thực hiện đồng bộ từ huyện xuống xã: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi hàng năm đều giảm, trong năm 2017  đã triển khai 2 đợt tiêm phòng Sởi-Rubella đạt kết quả cao, chương trình HIV/AIDS được cán bộ chuyên trách giám sát chặt chẽ tại địa phương, chương trình phong được thực hiện đầy đủ và thường xuyên. Các chương trình được các cán bộ chuyên trách của Ban y tế dự phòng giám sát chặt chẽ và theo dõi thường xuyên đến tận thôn bản, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Những năm qua tuy có sự thay đổi về mặt tổ chức do chia tách và sáp nhập cơ quan nhưng các nhiệm vụ về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vẫn được quan tâm hàng đầu nhằm mục đích ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân số cả về thể lực và trí lực. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng ngày càng được cải thiện.
Công tác xây dựng xã chuẩn Quốc gia về y tế cũng được quan tâm, đầu tư. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã xây dựng số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế lên 08/08 xã, đạt 100% tổng số xã trên địa bàn huyện. Các xã được công nhận đạt chuẩn đều duy trì tốt bộ tiêu chí qua các năm.
Việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, đảng viên ngày được quan tâm và được triển khai lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, giao ban đầu tuần nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và hướng đến sự hài lòng của người bệnh.
Để đại hội chi bộ thành công thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội, chi bộ Trung tâm Y tế huyện đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự. Việc xây dựng đề án nhân sự  thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể . Lựa chọn cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài lãnh đạo chi bộ nhiệm kỳ tới.
Trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi ủy, chi bộ và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt công tác khám thu dung điều trị, phòng chống dịch bệnh, quy tắc ứng xử và 12 điều y đức. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025
Phấn đấu từ nay đến năm 2025 xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo các khoa, phòng và các trạm y tế xã hàng năm đạt tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt đơn vị vững mạnh đến vững mạnh xuất sắc hàng năm; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đáp ứng yêu cầu. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng chuyên môn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình.
Phấn đấu 100% cán bộ viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.  Phấn đấu trong nhiệm kỳ Chi bộ kết nạp được từ 8-10 đảng viên mới. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng số giường bệnh lên 65 giường, tăng công suất giường bệnh, tăng số bệnh nhân điều trị nội trú. Phấn đấu 100% trạm y tế có bác sỹ, tỷ lệ bác sỹ là 4/ 10.000 dân; giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 17%; duy trì kết quả tiêm chủng 7 loại văc xin phòng bệnh cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 96%; tiêm đủ 2 liều uốn ván cho phụ nữ có thai đạt 85%; duy trì các chỉ số để loại trừ bệnh phong vào cuối năm 2025.  Duy trì 08/08 trạm y tế xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. 100% y tế thôn làng được tham gia các đợt tập huấn ngắn hạn. Đảm bảo đủ thuốc thiết yếu và vật tư y tế cho các tuyến điều trị. 100% cán bộ y, bác sỹ thực hiện tốt 12 điều y đức và quy tắc ứng xử trong công tác khám chữa bệnh.
Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 14
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png