Trang chủ > Chuyên mục > Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện
Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 (14/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 (07/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020 (31/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (24/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020 (17/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 (10/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 (03/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (27/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 (20/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 (13/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (07/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 (29/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (23/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (15/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 (08/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020 (01/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 (25/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 (19/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 (11/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020 (04/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020 (27/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020 (20/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020 (13/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020 (06/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020 (23/03/2020)

Lịch công tác tuần Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020 (15/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020 (09/03/2020)

ịch công tác tuần từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 (03/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 (24/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (17/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 09/02/2020 (20/01/2020)

Lịch công tác tuần Từ ngày 06/01/2019 đến ngày 10/01/2020 (06/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (lần 2) Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 (23/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 (16/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 (09/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 (03/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (25/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (18/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (11/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 (04/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018) (03/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018) (26/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018) (19/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018) (12/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018) (05/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018) (29/10/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018) (04/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018) (28/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018) (21/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018) (14/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 04/5/2018) (02/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018) (23/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018) (16/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018) (09/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018) (02/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018) (26/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018) (19/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018) (12/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018) (26/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 23/02/2018) (19/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 16/02/2018 (12/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018) (05/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018) (29/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018) (22/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018) (15/01/2018)

Lịch công tác tuần UBND huyện CHƯ PƯH (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017) (27/11/2017)

Lịch công tác tuần ubnd huyện Chư Pưh (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017) (21/11/2017)

Lịch công tác tuần UBND huyện Chư Pưh (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017) (13/11/2017)

Lịch công tác tuần UBND huyện Chư Pưh (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017) (06/11/2017)

Lịch công tác tuần UBND huyện Chư Pưh (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017) (06/11/2017)

Lịch công tác tuần UBND huyện Chư Pưh Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (30/10/2017)

Lịch công tác từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017 (23/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN CHƯ PƯH Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017 (09/10/2017)

Lịch công tác từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017 (02/10/2017)


Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 17
Năm hiện tại: 206
Tổng số lượt truy cập: 1062
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png