Trang chủ > Chuyên mục > Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện > LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020

20/04/2020
Stt Họ tên
Chức danh
Thứ 2
Ngày 20/4/2020
Thứ 3
Ngày 21/4/2020
Thứ 4
Ngày 22/4/2020
Thứ 5
Ngày 23/4/2020
Thứ 6
Ngày 25/4/2020
Ghi chú
1
 
Lê Quang Thái
Chủ tịch
UBND huyện
* Sáng: Hội ý Lãnh đạo; 8h00' Thường trực Huyện ủy họp Tổ thẩm định Đề án nhân sự Đại hội các TCCS đảng trực thuộc (PH. Huyện ủy).
* Chiều: Hội ý LĐ UBND huyện giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền (PH A).
* Sáng: Làm việc với các đơn vị về khai thác sử dụng Hồ Plei thơga.
* Chiều: Kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 trên địa bàn.
 
* Sáng: 8h Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đảng bộ huyện lần thứ X (Ph Huyện ủy).
* Chiều: Kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 trên địa bàn.
 
 
 
 
* Sáng: l/v về kịch bản đánh giá tác động của covid-19 đến các chỉ tiêu KT-XH, thuế, XDCB, thu ngân sách (HT 10/12).
* Chiều: HN trực tuyến sơ kết 4 tháng công tác đảm bảo ATGT (PH A).
 
 
* Sáng: l/v thống nhất báo cáo chủ đề, báo cáo một số nhiệm vụ Huyện ủy giao.
* Chiều: HN trực tuyến sơ kết 4 tháng tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện (PH A).
 
 
- Chủ tịch, các PCT HĐND-UBND trực phòng dịch Covid-19 trên địa bàn (có lịch riêng).  
 
2
 
Nguyễn Minh Tứ
Phó Chủ tịch
UBND huyện
* Sáng: Hội ý Lãnh đạo; 8h 30' đối thoại với các hộ dân lấn chiếm đất rừng xã Ia Le.
* Chiều: Hội ý LĐ UBND huyện giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền (PH A).
* Sáng: 8h Làm việc với đ/c Bí thư Huyện ủy về giải quyết đơn thư (đ/c Hợi cùng dự).
* Chiều: làm việc với 02 xã Ia Blứ và Ia Dreng về xây dựng đề án phát triển xã điểm về kinh tế, xã hội: 14h xã Ia Blứ; 15h xã Ia Dreng (PH A).
* Sáng: 8h Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đảng bộ huyện lần thứ X (Ph Huyện ủy).
* Chiều: Họp BCĐ thẩm định công tác thống kê đất đai (02 xã:............)
 
* Sáng: l/v về kịch bản đánh giá tác động của covid-19 đến các chỉ tiêu KT-XH, thuế, XDCB, thu ngân sách (HT 10/12).
* Chiều:
 
 
* Sáng:
 
 
 
 
* Chiều: HN trực tuyến sơ kết 4 tháng tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện (PH A).
 
 
 
 3 Rah Lan Lân
Phó Chủ tịch
UBND huyện
* Sáng: Hội ý Lãnh đạo (PH A)
* Chiều: Hội ý LĐ UBND huyện giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền (PH A).
* Kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 trên địa bàn. * Kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 trên địa bàn. * Kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 trên địa bàn. * Sáng: 8h họp Ban Tổ chức phục vụ Đại hội  Đảng bộ Huyện lần thứ X (Đ/c Hoan cùng dự).
* Chiều: HN trực tuyến sơ kết 4 tháng tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện (PH A).
 
4 Vũ Văn Hường
Phó Chủ tịch TT
HĐND huyện
* Sáng: làm việc tại cơ quan.
* Chiều: 13h 30’ Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy về thẩm định nội dung, nhân sự Đại hội các TCCS đảng.
* Sáng: Làm việc tại cơ quan.
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Sáng: 8h Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đảng bộ huyện lần thứ X (Ph Huyện ủy).
* Chiều: làm việc tại cơ quan.
* Sáng: Làm việc tại cơ quan.
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Sáng: Làm việc tại cơ quan.
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 
5 Nguyễn Văn Khanh
Phó Chủ tịch
HĐND huyện
* Sáng: làm việc tại cơ quan.
* Chiều: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND.
* Sáng: Làm việc tại cơ quan.
* Chiều: Làm việc các Phó trưởng Ban HĐND huyện về KH Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.
* Sáng: 8h Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đảng bộ huyện lần thứ X (Ph Huyện ủy).
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Sáng: Họp Đoàn Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri được gửi đến kỳ họp thứ Tám, thứ Chín HĐND huyện.
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Sáng: Làm việc tại cơ quan.
* Chiều: HN trực tuyến sơ kết 4 tháng tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện (PH A).
 
 
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 5
Tổng số lượt truy cập: 5
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png